Gustavsbergs kommunhus

Beställare: Bertil Adolfsson, Värmdö kommun, Tel 08-570 399 19.
Roll : Ansvarig för mark och yttre VA-projektering.
Kommentar: Upprättat markritningar, markdetaljer, illustrationer, ledningssamordningsritningar, VA-detaljer och AMA beskrivning.

Dela på...