Brf Sagoängen

Beställare: Christer Persson, HSB Norra Storstockholm, Tel 08-580 897 30.
Roll: Ansvarig för upprustning av mark, växter och utrustning.
Kommentar: Upprättat förslagshandlingar som presenterats för Brf:en och arbetat in deras synpunkter för att sedan ta fram förfrågningsunderlag för markarbeten.

Dela på...