Kv. Weelu etapp 1-3

Beställare: Korsängen projekt AB / Mälarprojekt Jan Hardenborg
Tel 070-685 05 60.
Roll: Projektera mark och yttre VA.
Kommentar: Ett område mitt i Enköping där det etappvis byggts kedjehus och flerfamiljsbostäder i nära samarbete med markentreprenören. Upprättat markritningar, markdetaljer, illustrationer, ledningssamordningsritningar, VA-detaljer.

Dela på...