Brf Brända Tvätten

Beställare: Håkan Damberg, HSB Bostad, Tel 070-535 12 04.
Roll: Ansvarig för landskap och mark.
Kommentar: Upprättat markritningar, markdetaljer, beskrivningstexter, illustrationer. Ett komplicerat projet där man byggt på bef. garage- och P-däck. Mycket stora krav har ställts på marköverbyggnadernas djup/höjd och vikt så att bjälklaget tål belastningen och de inte blir för höga överbyggnader. En utmaning att skapa en trivsam och vacker gård utifrån dessa begränsade förutsättningar.

Dela på...