Skärholmens bollplan, Brf Ekholmen Skärholmen

Kontaktperson: Riksbyggen Dennis Söderlund, Tel. 08-553 635 34.
Roll: Ansvarig för mark och yttre VA-projektering.
Kommentar: Upprättat planritningar, ledningssamordningsritningar, illustrationer, VA-detaljer och AMA beskrivning för kvartersmarken. Har även arbetat med infartsvägar till området och med intilliggande parkeringar.

Dela på...